zwemABC

Zwemlessen voor kinderen

Bij de Swaneburg leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. Uw kind is zwemveilig als hij/zij het C diploma heeft behaald.

De diploma-eisen zijn voor uw kind naast de traditionele zwemslagen zoals schoolslag en rugslag ook de borstcrawl en de rugcrawl.

Daarnaast moet uw kind ook een stukje survival beheersen bij het diplomazwemmen evenals het kunnen oriënteren onder water. In de Swaneburg organiseren wij zwemlessen voor kinderen voor de diploma’s A, B en C.

De-Swaneburg-Coevorden_zwembad-sporthal_zwemlessen-01

Diploma A

De leerlingen krijgen bij ons één keer per week zwemles gedurende 45 minuten.

Wij hebben de opleiding naar het A diploma onderverdeeld in 3 niveau’s:

– niveau 1- ondiep:
watergewenning, leren springen zonder hulp, drijven op de borst en op de rug, onderwaterzwemmen en het aanleren van de eerste beginselen van de schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl.

-niveau 2- middendiep:
verder uitdiepen van de watergewenning, onderwater zwemmen, verbeteren van de diverse beenslagen van de zwemslagen en aanleren van de totale zwemslagen.

– niveau 3- diep:
springen zonder hulp in diep water,door een duikscherm duiken, aanleren watertrappen, aanleren duiken en verbeteren en conditioneren van de diverse zwemslagen.
Voorbereiden op het proef- en diplomazwemmen. Tijdens de gehele lesperiode maken wij  geen gebruik van drijfmiddelen, mocht dit wel nodig zijn, zal dit incidenteel zijn.

 

In alle niveau’s wordt met kleding gezwommen; voor elk niveau aangepaste kleding. Uiteindelijk wordt het moment bereikt waarop uw kind rijp is om proef te zwemmen voor het A diploma. Het selecteren voor deze proef gebeurt door een van onze zwemleraren/- leraressen.

Mocht dit proefzwemmen met goed gevolg zijn afgelegd dan mag de leerling (e) deelnemen aan het diplomazwemmen; wij organiseren elke 6 weken het diplomazwemmen voor het A diploma.

Diploma B

U kunt hierbij één keer per week komen voor een les van 45 minuten.

Diploma C

U kunt hierbij één keer per week komen voor een les van 45 minuten. Bij de opleiding voor het C diploma  komen o.a. aan bod:
– met koprol te water gaan vanaf de bassinrand
– met hurksprong te water gaan
– tijdens het zwemmen een koprol voorover maken
– onder een vlot doorzwemmen en er overheen kruipen
– verbeteren en conditioneren van de 4 zwemslagen
– aanleren van het wrikken en natuurlijk voorbereiden op het proef- en diplomazwemmen.

 

Inschrijven voor zwemlessen

Inschrijven voor de zwemles voor het A diploma kunt u doen bij de receptie van het zwembad. Wij houden de wachtlijst voor diploma A zo beperkt mogelijk; voor diploma B, C en de snorkelen hebben wij geen wachtlijst.

Ook de doorstroming naar snorkelen, survival of zwemvaardigheid gaat bij ons zonder onderbreking.

Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Wel kunt u in de 1e 6 weken zwemles uw leskaart kosteloos omzetten naar een ALL- in kaart.