Fortresse Coevordia
voor mensen met een beperking

Sportieve activiteiten voor iedere leeftijd

Fortresse Coevordia is een stichting die activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Dit kan een lichamelijke beperking zijn, een verstandelijke beperking of beide. Ook zijn mensen met een stoornis in het autisme spectrum van harte welkom bij onze activiteiten.

De activiteiten variëren van sjoelen tot zingen van zwemmen tot judo. We maken er met z’n allen een gezellige boel van en ons motto is: Meedoen is belangrijker dan winnen. Op onze website lees je welke activiteiten we allemaal te bieden hebben.

I: www.fortressecoevordia.nl
T: (0524) 222787

de-swaneburg-zwembad-sportaccommodatie_content-vereniging-fortresse