Uitwerking maatregelen gedeeltelijke lockdown

Gisteravond zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Nederland gaat over op een gedeeltelijke lockdown. Gelukkig mogen de zwembaden openblijven. Maar wat betekenen deze maatregelen voor de dagelijkse praktijk? Vandaag is door de samenwerkende partijen in de zwembranche met de VSG, NOC*NSF en het ministerie van VWS gekeken naar de uitwerking. In het kort: niet meer dan 30 personen, maar kleedkamers mogen openblijven. Lees hieronder de overige maatregelen.
Mondkapjes zijn in de loopruimte en kleedruimten verplicht.

In ons openstellingsrooster zitten op dit moment geen veranderingen

Algemeen

 • Een zwembad is aangemerkt als een binnen locatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.
 • Dus gaan wij weer over tot inschrijving. Door de tussenwand te laten zakken, mogen wij 30 personen aan de wedstrijdkant plaatsen en 30 aan de andere kant, waarbij regel is, 1.5. meter uit elkaar blijven. Dit betekent ook automatisch dat wij in het ondiepe gedeelte maar max 7-8 personen kunnen houden.
 • Jeugd in het ondiepe, dan mogen het 30 zijn, zie punt hieronder

Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd inclusief volwassenen).

 • De beheerder moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en te allen tijde de benodigde sociaal distancing gehandhaafd kan blijven.
 • Kleedkamers mogen open blijven, mits de 1,5 meter kan worden gehandhaafd.
 • Douches zijn gesloten.
 • Materiaalgebruik is toegestaan.

Groepsactiviteiten

Ook voor individuele activiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen. Onderlinge afstand moet worden gewaarborgd. Voor de doelgroepen in het wedstrijdbad levert dit geen problemen op, ik ga hier ook niet werken met inschrijving. De groepen zijn nooit 30 personen. Bij de ondiepe doelgroepen gaat er weer gewerkt worden met inschrijving omdat er dan maar 7-8 personen gelijktijdig in kunnen zodat daar de 1.5. meter aangehouden kan worden.

Recreatief zwemmen

Altijd afstand bewaren en bewaken maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte.

Voorbeelden

 • Leszwemmen waarbij de ouders meezwemmen in het water: de maximale groepsgrootte moet 30 personen zijn. Dit zijn de ouders inclusief kinderen.
 • Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.
 • Banenzwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming. Zie ook 1e punt
 • Aquajogging is een groepsactiviteit die met maximaal 30 volwassenen tegelijk mag worden beoefend. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar. Zie ook bij groepsactiviteiten
 • Zwemtraining/borstcrawlcursus: dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in de groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).
 • Waterpolo/synchroonzwemmen: er wordt geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’) voor zover 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

De nieuwe maatregelen betekenen geen wijzigingen van de huidige regels voor zwemlessen en het schoolzwemmen.

Teamsporten

 • Tot en met 17 jaar: geen aanvullende impact.
 • Vanaf 18 jaar: een maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4 personen vormen samen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met andere ‘bubbels’).

Wedstrijden

Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor geplande wedstrijden onder de vlag van de KNZB. Er wordt samen met verenigingen gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Dit is ook van toepassing in de sporthallen. Daar zijn kleedruimten en douches gesloten en mag maar in kleine groepen gebruik gemaakt worden van de sportzaal.

Met betrekking tot de horeca nog het volgende:

Take away mag, tot nadere berichtgeving.