Protocollen van 18 mei tot nader orde

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is2;

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes3;

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;

• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;

 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

• Schud geen handen.