Protocol voor douche- en toiletgebruik

Douche- en toiletgebruik:

1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;

2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden na ieder bezoek gedesinfecteerd;

3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;