Licentie zwem-ABC blijft behouden !

Super trots op het behaalde succes.

Woensdag 1 juli 2020 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid een digitale steekproef bij zwembad De Swaneburg afgelegd. Het positieve auditrapport is door de NRZ aan ons gezonden.

Uit de steekproef is gekomen dat zwembad De Swaneburg in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit een steekproef op enkele kwaliteitscriteria en uit een gevoerd praktijkgericht interview met een zwemlesgevende. Aangetoond is dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de onder de Licentie Nationale Zwemdiploma’s vallende kwaliteitscriteria.

De Nationale Raad Zwemveiligheid is er trots op dat zwembad De Swaneburg er voor kiest om te blijven voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs!

De Nationale Raad Zwemveiligheid feliciteert zwembad De Swaneburg wederom met het behaalde resultaat: VERLENGING LICENTIE NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S.

Bedankt voor de samenwerking, samen maken wij Nederland een stuk zwemveiliger!