GOED NIEUWS

Goed nieuws,

en dan mogen we weer versoepelen. Zaterdag 26 juni gaan we naar een nieuw normaal. Nog steeds 1.5 meter afstand houden, maar verder mag er veel meer! 

Voor onze sporthallen is het volgende van toepassing:
Sporthal:
Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen ( uit protocol VSG)

 • Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;
 • Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen;
 • Met coronatoegangsbewijzen is een hoger aantal toeschouwers toegestaan;
 • Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;
 • Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.

Voor ons zwembad mag onderstaande:
Zwembad:
De belangrijkste wijzigingen in versie 6.0 ten opzichte van versie 5.0 zijn( uit protocol WIZZ)

 • De mondkapjesplicht vervalt.
 • Alle wedstrijden zijn weer toegestaan. Hierbij is publiek op 1,5 meter toegestaan.
 • De maximale groepsomvang voor activiteiten vervalt.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten.
 • Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen gezien als publiek. Zij mogen op 1,5 meter afstand toekijken.

Op zondag werken wij dus ook weer volgens het normale rooster en niet meer in blokken. U moet nog steeds als u komt uw gegevens opschrijven. Tevoren reserveren hoeft echter niet meer.

Maak ook weer gebruik van onze horeca voorziening. Tijdens de zomervakantie zijn er gewoon zwemlessen en doelgroepen. Wel zijn de tijden dan anders en dit wordt z.s.m. geplaatst op website, zwemapp en facebook.Ook zullen wij dit aan u mailen.

Hartelijke groet van ons allen uit de Drostenhal en Swaneburg