Corona regels 30-9-2020

Aan al onze bezoekers, zowel sporthal als zwembad de Swaneburg/ Drostenhal 30-9-2020.

De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche en sporthallen een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen en sporten  Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk. 

Leszwemmen
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Voor zover er mogelijkheden zijn in andere ruimtes in het zwembad kunnen de ouders/verzorgers daar verblijven tijdens de lessen, met een maximum van 30 personen. In de situatie zoals deze bij de Swaneburg van toepassing is, kan met wachten in de horecaruimte.  Neem zelf de maatregel om met 1 ouder, verzorger naar de zwemles te komen. Voor kinderen tot 13 jaar is de regel niet van toepassing. Zij worden niet bij het aantal van 30 personen gerekend.

Recreatiezwemmen, doelgroepen en banenzwemmen

Met betrekking tot het recreatiezwemmen zit er bij de Swaneburg altijd een tijdslot op van maximaal 2 uur zwemmen en worden wij aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met het registreren van je naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 per locatie mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen. Mochten er te veel zwemmers gelijktijdig binnenkomen, wordt als omkleedruimten ook die van de sporthal gebruikt. Het team zal hierop sturend zijn.

Sportbeoefening toegestaan
Sportbeoefening en andere beweegactiviteiten, zoals recreatief zwemmen, blijven zonder nieuwe beperkingen toegestaan voor alle binnen- en buitensporten, zowel in de zwembaden, de sporthallen als in de fitnessruimten. Met andere woorden, tijdens het sporten geldt geen maximale groepsgrootte en hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Om groepsvorming voor en na het sporten te voorkomen is het niet toegestaan om in de accommodatie aanwezig te zijn. Buiten het sporten om is de maximale groepsgrootte namelijk wel van toepassing en moet 1,5 meter afstand gehouden worden.


Publiek bij wedstrijden is niet toegestaan. Dit geldt ook voor kijkende ouders van sportende kinderen. Teambegeleiders en chauffeurs zijn wel toegestaan bij (uit)wedstrijden.


Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht en wij zullen het dragen ervan niet handhaven. Het kan voorkomen dat onze medewerkers een mondkapje dragen. Ook zij zijn dit niet verplicht, maar krijgen vanuit het management wel de gelegenheid dit te doen.

Diplomazwemmen
Ook het diplomazwemmen kan door ouders/verzorgers en/of grootouders helaas niet worden bijgewoond. Gelukkig kan het afzwemmen zelf wel doorgaan, zodat de diploma’s behaald kunnen worden. Ook hier blijven ouders dus op afstand in de horeca. Mochten wij binnen de periode van deze maatregel diplomazwemmen hebben, zullen wij toch weer overgaan tot livestream.

Met betrekking tot het recreatiezwembaden zit er bij de Swaneburg altijd een tijdslot op van maximaal 2 uur zwemmen en zijn worden wij aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met het registreren van naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 voor ons mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen.

Horeca dicht
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden. Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. *

Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de exploitant een aparte horecavergunning heeft om een ‘gewoon’ restaurant te drijven. Uiteraard met in achtneming van alle andere horecamaatregelen.

Aangezien wij geen aparte horecavergunning hebben, moeten wij helaas ook de horeca sluiten. Dit zal met ingang van 30 september 18.00 uur het geval zijn.

Blijf vooral allen gezond en blijf rekening met elkaar houden.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit bericht, stuur een mail aan: manager@deswaneburg.nl

Met vriendelijke groet,

Henrica Bergsma

Manager zwem- en sportaccommodatie de Swaneburg/ Drostenhal