Aan al onze bezoekers, zowel sporthal als zwembad de Swaneburg/ Drostenhal 30-9-2020. De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche en sporthallen een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen en sporten  Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.  LeszwemmenBij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken.…

Lees meer

Banenzwemmen  1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;  2. Overweeg 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug);3. Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan

Lees meer

Groepsactiviteiten 5 1. Vooraf worden deelnemers de mogelijkheid gegeven een plek te reserveren; 2. Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregelen zijn toegestaan. Dus activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd;  3. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand…

Lees meer

Zwemlessen ouder dan 13 jaar  1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, bij voorkeur vanaf de kant;  2. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op…

Lees meer

Zwemlessen/schoolzwemmen t/m 12 jaar(versie 1.1.) 1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant;  2. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren).…

Lees meer

Ouder en kindzwemmen: 1. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de ouder/verzorger & het kind en degene die incheckt; 2. Per kind is één ouder/verzorger toegestaan; 3. Bij aankomst bij de badinrichting hebben ouders/verzorgers de zwemkleding…

Lees meer

Douche- en toiletgebruik: 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden na ieder bezoek gedesinfecteerd; 3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;

Lees meer

Omkleden 1. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding;   2. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat;  3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt…

Lees meer