Bijna “normaal” open!

Beste bezoekers

Wij zijn super blij dat wij jullie allen weer mogen verwelkomen in de accommodatie. Weer een behoorlijke verandering in openingstijden, zwemlestijden en ook het weer draaien van onze beide sporthallen. Het openstellingsrooster zwembad plaats ik hieronder, net als alle protocollen waaraan wij moeten voldoen op dit moment.
Het blijft lastig, de QR code is nog steeds verplicht, dus deze zullen wij nog steeds bij de ingang scannen, net als de vraag of u uw id bewijs bij u draagt( laatste heeft te maken met eventuele controle die wij van buitenaf kunnen krijgen- BOA bijvoorbeeld)
Alle zwemlessen worden verplaatst naar de oorspronkelijke tijden die hiervoor waren. Heeft u hierover vragen, stuur ons een mail naar info@deswaneburg.nl of bel met de locatie maandag.
Wij zullen maandag naar alle voor ons bekende mailadressen de protocollen en openstelling sturen. U moet ook nog steeds rekening houden met 1.5 meter afstand en een mondmasker dragen. Tijdens het sporten hoeft dat niet, zoals ook in de protocollen omschreven staat. Douche en toilet gebruik mag, in de horeca zitten helaas niet. U kunt wel een koffie to go meenemen b.v. 

Wij hopen er met zijn allen weer wat moois van te maken en zien u graag.

Met vriendelijke groet, ook namens team en bestuur

Henrica Bergsma
manager zwem- en sportaccommodaties de Swaneburg/ Drostenhal

Verruiming voor de sport– Protocol VSG

Sporten binnen

 • Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Vanaf 18 jaar is een CTB noodzakelijk;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.


Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportaccommodaties zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels als voor het sporten binnen, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.;
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.


Buiten sporten

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
 • Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Vanaf 18 jaar mag men trainen en onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat voor de aard van de sport niet mogelijk is;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.


Horeca sportlocaties

 • Alle horeca is gesloten. Afhaalpunten (to go) zijn wel toegestaan.


Sport in de openbare ruimte

 • Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare ruimte. 1,5 meter afstand houden is ook hier leidend.


Topsportwedstrijden

 • De topsportwedstrijden waar al sinds december 2020 een uitzondering geldt voor het spelen van wedstrijden (en trainingen) blijft van kracht.

Evenementen

 • Vooralsnog zijn (sport)evenementen niet toegestaan.

Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 10.0 met ingang van 15 januari 2022)
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenzwembad.
Dit document is het protocol verantwoord zwemmen dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers, medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat bewegen en werken in de zwembaden veilig moeten zijn. Betreffende de veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.
In het belang van de gezondheid van alle bezoekers, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers vragen wij alle badinrichtingen1 om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen noodzakelijk.
Preambule

 1. Dit protocol geldt binnen de beperkingen van activiteiten zoals deze vermeld staan op www.rijksoverheid.nl.
 2. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in en rondom badinrichtingen. In ruimtes met andere activiteiten kunnen andere protocollen prevaleren (bijvoorbeeld het landelijk horecaprotocol in het restaurant).
 3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle badinrichtingen, medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers.
 4. Voor zwemmen in oppervlakte water (zwart water) verwijzen we naar de voorschriften in ‘Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’
 5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie.
 6. Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 7. Beheerders maken afspraken zichtbaar op de locatie en communiceren hier actief over via verschillende kanalen.
 8. Voor beheerders verwijzen we naar de Richtlijn ‘Veilig zwemmen in coronatijd’.
 9. Het huishoudelijk reglement van de betreffende badinrichting blijft altijd van toepassing.
 10. Om up-to-date te blijven worden er frequent aanpassingen doorgevoerd. Op water-vrij.nl/organisaties vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.
 11. Op WaterVrij is tevens een pagina met veelgestelde vragen beschikbaar.
  1 Het betreft hier zwembaden met een gereguleerde toegang (kaartje kopen).
  Pagina 2 van 6 Versie 10.0 (15-01-2022)
  Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad
  Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):
  Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
  Onder de basisregels wordt verstaan:
  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
  Voor beheerders:
 12. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.).
 13. Alle bezoekers vanaf 18 jaar moeten worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt niet voor personeel.
 14. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 15. Iedereen binnen de locatie dient 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Richt de locatie hier op in.
 16. Regels voor de locatie staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd.
 17. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden vanuit huis gedaan conform het advies van de overheid.
 18. Zorg voor naleving van de geldende schoonmaak- en ventilatieprotocollen. Deze dienen strikt en controleerbaar nageleefd te worden. In de volledige richtlijn worden hiervoor verschillende aanbevelingen gegeven.
 19. De directie van de locatie ziet toe op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld.
 20. Geef medewerkers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 21. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 22. Breng de huisregels in lijn met dit protocol.
 23. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.
  Pagina 3 van 6 Versie 10.0 (15-01-2022)
  Voor medewerkers:
 24. Werk thuis als het kan en op locatie als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.
 25. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker zo min mogelijk fysiek contact met collega’s en bezoekers.
 26. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen.
  Voor huurders:
 27. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door de badinrichting vastgesteld zijn en dat deze nageleefd worden.
 28. Zorg dat alle medewerkers bekend en op de hoogte zijn van de geldende regels/kaders. Adviseert ook huurders en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod.
 29. Communiceer de geldende regels met je medewerkers/vrijwilligers, zwemmers en ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie.
 30. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 31. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen bij het naleven van de regels.
  Pagina 4 van 6 Versie 10.0 (15-01-2022)
  Bezoek van het zwembad
 32. Om toegang te verkrijgen tot de binnenruimtes van de sportaccommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel en vrijwillige lesgevers.
 33. Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
  b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
  c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 34. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 35. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.
 36. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 37. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 38. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 39. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en het diplomazwemmen zelf mogen zij niet binnen de accommodatie verblijven.
 40. Publiek is niet toegestaan.
 41. Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen coronatoegangsbewijs.
 42. Direct na afloop van de zwemactiviteit dient de locatie te worden verlaten.
  Pagina 5 van 6 Versie 10.0 (15-01-2022)
  Naschrift
  Dit document is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), Deskundigen Beraad Zwembaden (DBZ), TU Delft, Eerste Nederlandse Vakopleidingen voor Zwembadmedewerkers (ENVOZ), HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).
  Met dit protocol willen we eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers van badinrichtingen en zwemgelegenheden richting geven hoe te handelen. Hierbij is de lijn gekozen om binnen de kaders van het kabinetsbeleid én de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt door directie van de badinrichting overleg gevoerd met de ondernemersraad/personeelsvertegenwoordigers. Samen dienen de partijen te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak.
  Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door.
  Versie 10.0 (15-01-2022)