10 en 24 september 2020 Aquasporten

Op donderdag 10 en donderdag 24 september vinden er cursussen plaats met betrekking tot de aquasporten. Alle aangesloten zwembaden bij SamZwem Drenthe bieden hun bad een paar keer per jaar aan, zodat zwemonderwijzers op alle vlakken de bijscholingen die zij moeten volgen, ook kunnen volgen.

Wat betekent dit voor u als klant?

Tot 10.15 zijn wij gewoon geopend. Vanaf 10.15 vinden er de scholingen voor teamleden van de Drentse zwembaden plaats. Deze dag wordt verzorgd door SamZwem Drenthe in samenwerking met Kataqua. Wij zullen daarom vanaf 9.00 tot 15.00 uur gesloten zijn voor de doelgroepen die u normaal van ons gewend bent.

Maar………………U mag deelnemen aan deze aquadag, waarbij u gratis lessen krijgt van zwemonderwijzers die aan deze scholing dag deelnemen.

Hoe gaat dit in zijn werk. U kunt zich bij de kassa van het zwembad opgeven, maar ook via info@deswaneburg.nl. Er zijn twee tijden waarop u kunt deelnemen. Groep 1 start om 10.15 uur, groep 2 start om 11.15 uur. De lessen duren ongeveer 0.45 minuten. Geef dus bij opgave duidelijk aan bij welke groep u wilt deelnemen.

Mochten er vragen zijn, kunt u deze natuurlijk stellen aan één van mijn medewerkers.

Met vriendelijke groet

Henrica Bergsma